Gezinsbezoeker worden?

Vind je ook dat alle kinderen meetellen en een gebrek aan geld geen reden mag zijn om een kind buiten te sluiten? Als gezinsbezoeker bij Leergeld kun je ervoor zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen!

Taakomschrijving

De gezinsbezoeker is het gezicht van Leergeld voor gezinnen die bij Leergeld een vraag om ondersteuning hebben neergelegd. Je maakt een afspraak voor een intakegesprek bij het gezin thuis. Doel van dit gesprek is om de wensen en behoeften van de kinderen ten aanzien van school, ontwikkeling en buitenschoolse activiteiten in kaart te brengen op basis waarvan je in overleg met je regiocoördinator bekijkt wat Leergeld hierin kan doen en wat hiervoor moet en kan worden neergelegd bij andere kindvoorzieningen of hulpverleningsinstanties. Je zet hiervoor acties in gang, registreert dit alles zorgvuldig in het Leergeld-registratiesysteem en koppelt dit terug naar het gezin.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Goede communicatieve vaardigheden zijn essentieel. Met name goed kunnen luisteren. Daarnaast is het belangrijk dat je flexibel bent, zelfstandig kan werken binnen een organisatorisch kader, je feedback kan ontvangen en verwerken en zorgvuldig weet om te gaan met privacygevoelige gegevens en zorgvuldigheid weet te betrachten bij de registratie ervan.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Gezinsbezoekers kunnen pas worden ingezet na het volgen van een introductietraining van twee dagdelen waarin met name geoefend wordt met gesprekstechnieken, waarin kennis gemaakt wordt met vooroordelen, oorzaken en gevolgen van armoede en je geleerd wordt welke rol jij kunt hebben als gezinsbezoeker van Leergeld om dit gezin te ondersteunen. Daarnaast intervisie- en themabijeenkomsten.

Wat krijg je er voor terug?

Werken met leuke collega’s, intensieve begeleiding door je regioco√∂rdinator, een introductietraining, intervisiebijeenkomsten en verdiepingsbijeenkomsten, ontspannen gelegenheden om je collega’s beter te leren kennen (uitjes, borrels, lunches, etc). Daarnaast een vrijwilligersvergoeding, WA- en ongevallen verzekering en een grote zelfstandigheid binnen een organisatorisch kader.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

Als gezinsbezoeker draag je eraan bij dat kinderen niet de dupe worden van geldzorgen in een gezin. Je kunt er voor zorgen dat ze gewoon kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten net als hun vriendjes en zich net als zij ten volle kunnen ontplooien op educatief, creatief en sportief terrein.

Werktijden

De werktijd is veelal zelfstandig te bepalen in overleg met de te bezoeken gezinnen. Trainingen vinden op wisselende tijden plaats. Inzet voor Leergeld minimaal 1 dagdeel per week.

Hoe kom je in aanmerking?

Mail naar Miriam: m.meijs@leergeldamsterdam.nl. Je krijgt dan eerst kennismakingsgesprek, dan een introtraining en tenslotte een aanstellingsgesprek met ondertekening van vrijwilligersovereenkomst en gedragscode.

beheerGezinsbezoeker worden?