Vacature intaker en officemanager

Voor respectievelijk 30 en 15 uur p.w.

Ben jij klantgericht en heel zorgvuldig? Trekt het je om kinderen uit kansarme gezinnen te helpen meer kansen te krijgen? Beschik je over minimaal MBO werk en denkniveau, leg je makkelijk contacten en ben je digitaal vaardig? En heb je al vergelijkbare ervaring opgedaan? Dan is deze functie geknipt voor jou!

Over Leergeld

Leergeld Amsterdam is de Amsterdamse tak van Leergeld Nederland. Leergeld heeft tot doel om kinderen uit gezinnen met een krappe beurs zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden door ze mee te kunnen laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. In Amsterdam doet Leergeld dit door aanvullende steun te geven voor met name ‘schoolse zaken’, zoals laptops, bijles, fietsen en schoolreizen. Heeft een gezin meer nodig, dan wijst Leergeld de weg daarheen. Leergeld Amsterdam heeft een algemeen coördinator en zes parttime consulenten en intakers, die worden ondersteund door circa 25 vrijwilligers.

Werken met kinderen uit gezinnen met een smalle beurs

De stadspas van Amsterdam geeft kinderen uit gezinnen met een smalle beurs toegang tot allerlei voorzieningen. Maar die is niet voldoende voor dure schoolse kosten. Bovendien hebben kinderen van werkende armen vaak geen stadspas en komen ongedocumenteerde kinderen er al helemaal niet voor in aanmerking. In 2021 zet Leergeld Amsterdam zich extra in om juist die kinderen beter te bereiken. Wij zetten hiervoor consulenten in, die het op scholen en andere vindplekken voor hun ouders makkelijker maken om een aanvraag voor hun kind te doen. De aanvragen van de gezinnen verlopen via de website en via verwijzers. Backoffice zorgen intakers voor het verwerken daarvan en is De officemanager de vraagbaak van/naar de buitenwacht.

Profiel

De beide functies vragen klantgerichtheid en zorgvuldigheid in de verwerking van binnenkomende vragen. Kandidaten moeten zelfstandig kunnen werken met gevoel voor collegiale samenwerking. Andere eisen zijn planmatig kunnen werken, een goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid en het vaardig zijn met digitale communicatie, wat in deze tijd van corona extra nodig is. Verder strekken bekendheid met instellingen die in contact komen met de doelgroep en kennis van de sociale kaart van Amsterdam tot aanbeveling.
De werktijden van de intaker worden afgestemd met collega’s, de officemanager werkt alle werkdagen van 9 – 12 uur.
Het salaris is een evenredig deel van een bedrag tussen de € 2100,= en 2600,= per maand, afhankelijk ervaring in de functie. De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Cao Welzijn.

Reageren op deze vacature

Je email, waarin je jouw belangstelling voor de vacature kenbaar maakt, en je CV kun je uiterlijk tot en met 8 maart 2020 sturen naar: personeelszaken@leergeldamsterdam.nl). Daarheen kun je ook een email sturen, als je nog vragen wilt stellen.

Coronamaatregelen

De sollicitatieprocedure houdt rekening met de coronamaatregelen. Wij nodigen maximaal 8 kandidaten uit voor een gesprek via videobellen in de periode 10 t/m 12 maart 2021. In de week van 16 maart willen we eindgesprekken plannen met ca. 3 kandidaten aan de hand van door hen opgestelde plannen van aanpak. Wij verwachten dat kandidaten uiterlijk per 1 mei 2021 beschikbaar zijn, liefst eerder. De aanstelling is t/m 31-12-2021. Afhankelijk van de bereikte resultaten zijn er goede mogelijkheden voor verlenging tot eind 2022.

Wat ga je doen?

Download hier de functieomschrijvingen.

Functiebeschrijving officemanager

Functiebeschrijving intaker

beheerIntaker of officemanager worden?