Intermediair/aanmeldende instantie

Intermediairs zijn belangrijk voor u en voor Leergeld. Een intermediair kan een aanvraag voor u doen via deze website. Bovendien kan een intermediair uw aanvraag toelichten en eventueel zelfs voor een inkomensverklaring zorgen zodat we geen inkomenstoets meer hoeven af te nemen.

Wie zijn deze intermediairs?

Verschillende instanties, organisaties en hulpverleners worden door Leergeld erkend als intermediair. Het kan gaan om hulpverleners en ondersteunende instellingen die het gezin kennen. Te denken valt aan de Voedselbank, Sociaal Loket, klantmanagers, huisartsen, OKT-medewerkers, zorgcoördinatoren, Intern Begeleiders (IB’ers) of leraren op scholen, bewindvoerders, kerken en zelforganisaties van ongedocumenteerden, voorzieningen als JeugdFondsSport (JFS), JongerenCultuurFondsAmsterdam (JCFA) en stichting SINA.

Welke gegevens hebben we van u nodig?

Om te kunnen beoordelen of u voor ondersteuning door Leergeld Amsterdam in aanmerking komt hebben wij gegevens van u nodig.

Om welke gegevens gaat het?

Stadspas van het kind/de kinderen voor wie een aanvraag wordt ingediend

Een uitkeringsspecificatie van WPI/UWV/WAO wanneer het gezin wel een uitkering heeft, maar geen stadspas

Een inkomensverklaring getekend door een intermediair (zij kunnen hierin meenemen gezinnen die te maken kunnen hebben met ‘informele schulden’ en ‘ongedocumenteerde’ gezinnen)

Is het bovenstaande allemaal niet van toepassing dan is een inkomenstoets noodzakelijk. Hiervoor is nodig: Bankafschriften van de laatste drie maanden van de ouder(s). Met deze bankafschriften wordt een inkomenstoets afgenomen

beheerIntermediair/aanmeldende instantie