Intermediair

Een intermediair is een ondersteuner werkzaam bij een organisatie die een aanvraag voor u kan doen, voor een inkomensverklaring kan zorgen en uw aanvraag kan toelichten. Een belangrijke ondersteuner.

Wie zijn intermediairs?

Veel ondersteuners en hulpverleners die u helpen kunnen intermediair zijn. Als iemand u helpt kunt u altijd aan ons vragen of die ondersteuning als intermediair kan optreden voor u.

Bijvoorbeeld leraren en intern begeleiders van de school, ouder kind adviseurs, huisartsen, het buurtteam, klantmanagers, zorgcoördinatoren, maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners en bewindvoerders, ondersteuning van kerken en zelforganisaties, etc.

beheerIntermediair