< Terug naar nieuwsoverzicht

Kansenongelijkheid in het onderwijs toegenomen

7 september 2020

Zes weken zomervakantie zorgt bij sommige leerlingen al voor achterstanden. De wekenlange sluiting door Corona voorafgaand aan de vakantie hebben tot extra grote achterstanden geleid.

Ook vóór corona was er sprake van kansenongelijkheid tussen leerlingen. er is een groot verschil tussen de kansen van leerlingen met hoogopgeleide ouders zonder taalachterstand en leerlingen met ouders die geen uitgebreide scholing hebben gehad en niet de financiele middelen hebben om extra onderwijs in te kopen.

Gemeenten, Rijk en scholen zullen samen op zoek moeten naar oplossingen om de kansen meer gelijk te trekken.

saskia.tansKansenongelijkheid in het onderwijs toegenomen