Ondersteuning nodig?

Onderwijs thuis zonder laptop? Dat kan niet! Heeft u een stadspas, dan kunt u een laptop aanvragen bij de gemeente. Als u niet voor een laptop van de gemeente in aanmerking komt, u heeft geen stadspas, dan kunt u zelf het aanmeldformulier op deze pagina invullen voor een aanvraag voor een laptop bij Leergeld.

Heeft u geen geld om de schoolreis voor uw kind te betalen? Is de scholierenvergoeding op, maar heeft uw kind nog geen fiets om naar school te gaan? Zit u in de schuldhulpverlening? Is uw besteedbaar inkomen zo laag dat u nauwelijks kunt rondkomen? Dan kunt u voor schoolzaken (leermiddelen, fiets, laptop, schoolreis, TSO, bijles etc.) een aanvraag indienen bij Leergeld Amsterdam. Voor huisraad (bed, kledingkast, werkplek) kunt u uw aanvraag indienen bij stichting SINA

Inkomensgegevens

Als u uw kind(eren) wil aanmelden dan moet u wel kunnen aantonen dat u weinig geld heeft. Dit kunt u aantonen met: een stadspas, een uitkeringsspecificatie, een inkomensverklaring van een intermediair of bankafschriften van de laatste drie maanden.

Als u door de Corona-crisis juist in deze tijd geen of nauwelijks inkomsten heeft dan ontvangen wij graag uw bankafschriften van de afgelopen drie maanden met daarbij aangegeven welke inkomsten u in deze tijd misloopt. Leergeld rekent dan uw huidige besteedbaar inkomen uit met deze informatie.

Een aanvraag doen via deze website

Als u een stadspas heeft dan hebben we een kopietje van de stadspas van uw kind nodig. Als het u niet lukt om het aanmeldformulier in te vullen, vraag dan iemand om het samen met u te doen. Vraag hulp op de school van uw kind(eren), aan uw huisarts, bij maatschappelijk werk of aan een medewerker van het Ouder- en Kind-team.

beheerOndersteuning nodig? (Aanmeldformulier offline)