Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

In Amsterdam doet 1 op de 4 kinderen niet mee aan activiteiten die voor hun leeftijdgenoten heel normaal zijn. Schoolreis? Bijles? Zwemles? Sportwedstrijd? Muziekles? Zij moeten toekijken, want daarvoor is thuis geen geld. Leergeld Amsterdam is tegen deze sociale uitsluiting en wil deze kinderen helpen. Kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen van ons de kans om mee te doen aan een activiteit op school of daarbuiten.

Over Leergeld Amsterdam

Leergeld Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie. Het contact met het gezin wordt onderhouden door vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk, dat er vertrouwen wordt opgebouwd. Een vast en laagdrempelig aanspreekpersoon werkt. Na aanmelding nemen medewerkers van Leergeld contact op met het gezin. Zo nodig komt een vrijwilliger bij het gezin thuis om over de leefsituatie te praten en mee te denken over mogelijke oplossingen. Op deze manier is het mogelijk maatwerk te bieden. Wij stellen hoge eisen aan deze vrijwillige huisbezoekers. Ze moeten een invoelend vermogen hebben en zelfstandig kunnen werken. Natuurlijk gaan ze zorgvuldig met vertrouwelijke informatie om. Veel vrijwilligers zijn afkomstig uit de doelgroep of hebben er affiniteit mee.

Leergeld Amsterdam is er voor kinderen uit gezinnen met een krappe beurs die wonen in Amsterdam. Kinderen met een vraag voor ondersteuning van ‘schoolse zaken’ (leermiddelen, bijlessen, fietsen, scholingsprogramma’s). Voor een goed bed of een goede werkplek kunt u terecht bij de stichting Samen Is Niet Alleen (SINA).

De stichting Leergeld Amsterdam werd op 4 november 2016 opgericht en is sinds 27 september 2017 operationeel.

Leergeld Amsterdam is lid van Leergeld Nederland (www.leergeld.nl). In Nederland zijn meer dan 100 stichtingen Leergeld, met circa 2000 vrijwilligers werkzaam in meer dan 250 gemeenten.

Zoals bij bijna elke Leergeldstichting worden de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers en beroepskrachten. De vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.

Bestuur

Het beleid van de stichting Leergeld Amsterdam wordt uitgezet door een bestuur dat bestaat uit vijf leden:

 1. D. Jansen, voorzitter
 2. C. Dresen, vice voorzitter
 3. P. Schings, penningmeester
 4. P. Utlu
 5. M. Verbeet
 6. B. Bock

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (statuten art. 4.7).

Comité van Aanbeveling

Leergeld Amsterdam wordt gesteund door een Comité van Aanbeveling. Dit Comité wordt gevormd door:

 1. Roeland van Geuns, lector armoede interventies Hogeschool van Amsterdam
 2. Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Maastricht en oprichter van het Centrum Brein & Leren
 3. Ariëlle de Ruijter, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen
 4. Arjan Vliegenthart, directeur NIBUD
 5. Richard Korver, advocaat
 6. Paul van Oosten, algemeen secretaris Protestantse Diaconie Amsterdam
 7. Wanda de Kanter, longarts aan het AVL en activist tegen de tabaksindustrie
 8. Lieke Thesingh, voorzitter Breed Bestuurlijk Overleg (BBO)
 9. Sandra Newalsing, senior adviseur BMC Advies

De Organisatie Leergeld

De organisatie van Leergeld Amsterdam wordt gevormd door vrijwilligers, aangestuurd door beroepskrachten en is actief in vier stadsdelen.

 • begin 2020 waren er zo’n 40 vrijwilligers actief.
 • De huisbezoekers worden in hun stadsdeel begeleid door een parttime beroepskracht (regiocoördinator, 12 uur per week).
 • Vrijwilligers op kantoor voeren verschillende secretariële taken uit en voeren telefonische intake-gesprekken met de gezinnen. De secretariaatsvrijwilligers werken volgens rooster op kantoor.
 • De uitvoering staat onder leiding van algemeen coördinator Miriam Meijs.

Privacyreglement

Om u goed te kunnen helpen, hebben we gegevens van u nodig. Naast uw naam, adres en contactgegevens, naam van uw kind(eren) en hun geboortedatum hebben we ook informatie over uw inkomen nodig. Al deze informatie hebben we nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen. Sommige gegevens delen we met samenwerkingspartners zodat zij ook hun diensten ten goede kunnen laten komen aan uw kind(eren).
Wij behandelen uw gegevens met grote zorgvuldigheid volgens bijgaand Privacyreglement.

Meer weten?

Als u meer wil weten over Leergeld Amsterdam vindt u hier links naar verschillende documenten. Het betreft jaarverslagen, het onderzoek van de HvA uit 2019 naar werkzame bestanddelen van Leergeld Amsterdam en beschrijvingen van projecten in 2020:

beheerOver Leergeld