Wat gebeurt er met uw aanmelding?

Het indienen en de behandeling van aanvragen verloopt volgens een vaste procedure

Aanmelden

U kunt uw kind zelf aanmelden door naar een van onze inschrijfuren te komen of u kunt het aanmeldformulier, dat u hier op de website vindt, invullen of dit door een intermediair laten doen.

Na ontvangst van uw aanmelding , wordt u gebeld door een medewerker van Leergeld. Uw gegevens worden gecheckt en u kunt uw aanvraag toelichten. Meestal wordt gevraagd om enkele noodzakelijke documenten op te sturen om uw besteedbaar inkomen te kunnen bepalen. Bijvoorbeeld:  als uw kind een stadspas heeft, dan moet u een kopie van de voor- en achterkant opsturen. Als uw kind geen stadspas heeft dan hebben wij andere inkomensgegevens nodig Tevens hebben wij, ten behoeve van kosten die een school vraagt te maken, de betreffende informatie van de school nodig. Wij bekijken samen met u welke mogelijkheden van ondersteuning er voor uw kind zijn (bijv de scholierenvergoeding voor kinderen met een stadspas), welke u daarvan benut heeft en welke er dan nog overblijven.

Welke gegevens hebben we van u nodig?

Om te kunnen beoordelen of u voor ondersteuning door Leergeld Amsterdam in aanmerking komt hebben wij gegevens van u nodig.

Stadspas van het kind/de kinderen voor wie een aanvraag wordt ingediend

Een uitkeringsspecificatie van WPI/UWV/WAO wanneer het gezin wel een uitkering heeft, maar geen stadspas

Een inkomensverklaring getekend door een intermediair (zij kunnen hierin meenemen gezinnen die te maken kunnen hebben met ‘informele schulden’ en ‘ongedocumenteerde’ gezinnen)

Is het bovenstaande allemaal niet van toepassing dan is een inkomenstoets noodzakelijk. Hiervoor is nodig: Bankafschriften van de laatste drie maanden van de ouder(s). Met deze bankafschriften wordt een inkomenstoets afgenomen.

Huisbezoek

Is de nood erg groot, is uw situatie wat ingewikkeld of heeft uw kind een bed of werkplek in huis nodig, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. We gaan met u in gesprek, inventariseren uw behoeften en bekijken met u welke mogelijkheden er zijn om u te helpen. In ieder geval tot 6 april zijn er geen huisbezoeken mogelijk. Dit is een maatregel die we hebben getroffen in het kader van de Corona-crisis.

Behandeling van uw aanvraag

Daarna wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Uw aanvraag wordt toegewezen aan één contactpersoon van Leergeld. Hij/zij is uw vaste aanspreekpersoon. Als hij/zij afwezig afwezig is en u heeft een vraag die snel antwoord behoeft dan kunnen andere collega’s u ook helpen aangezien alle medewerkers van Leergeld met een speciale code bij uw dossier kunnen. Afhankelijk van wat uw aanvraag behelst duurt de afhandeling twee weken tot twee maanden. Hoe sneller u de u gevraagde papieren levert, hoe sneller wij uw aanvraag kunnen behandelen.

 

beheerWat gebeurt er met uw aanmelding?