Wat kan Leergeld voor uw gezin doen?

Stichting Leergeld Amsterdam kan zorgen dat u de juiste ondersteuning krijgt. Wilt u bijvoorbeeld taallessen, hulp bij het gebruik van een computer, bij budgetbeheer of de administratie? Dan kunnen wij u namen en adressen geven van organisaties bij u in de buurt.

Welke ondersteuning kunt u vragen?

Bij Leergeld Amsterdam kunt u middelen die met school te maken hebben voor uw kinderen aanvragen.

Dat kunnen veel verschillende middelen zijn.

We bieden ondersteuning voor o.a. schoolbenodigdheden, TSO, huiswerkbegeleiding, een steuntje in de rug door Squla en bijles (als de school deze ondersteuning aanbeveelt), extra ondersteuning bij dyslexie of dyscalculie.

We kunnen zorgen voor een fiets om mee naar school te gaan. Een OV-vergoeding als een fiets niet gebruikt kan worden vanwege handicap of stoornis of een laptop om huiswerk op te maken.

Wil uw kind graag sporten, zwemles of op muziek- of theaterles, is een bed nodig voor en goede nachtrust of een bureau en kunt u dat niet betalen dan helpen we u de juiste weg te vinden. We werken nauw samen met onze partners SINA en het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam. 

Leergeld Amsterdam betaalt altijd in natura. Dat betekent dat Leergeld niet geld, maar leveranciers betaalt voor bijlessen of producten zoals een fiets of een laptop.

Ondersteuning voor wie?

Leergeld is er voor kinderen in de schoolgaande leeftijd uit gezinnen met een krappe beurs, die wonen in Amsterdam.

Gezinnen kunnen een krappe beurs hebben, omdat men moet leven van een kleine uitkering. Maar ook zzp’ers, kleine ondernemers, gezinnen die te maken hebben met hoge zorgkosten, schulden of een armoedeval kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen.

De weg wijzen

Met de steun van Leergeld is uw kind voor school geholpen. Vaak spelen er meer problemen.

Heeft u een kind met een handicap waarvoor extra ondersteuning nodig is? Heeft uzelf moeite met de taal of met computers waardoor u niet de informatie kunt vinden die nodig is. Heeft u financiële problemen? Is het overzicht houden in uw administratie lastig?

Leergeld kan u helpen de weg te vinden naar hulp en ondersteuning. Maatjes, vrijwilligers, organisaties en hulpverleners die u kunnen helpen.

beheerWat kan Leergeld voor uw gezin doen?