Wat kan Leergeld doen?

Stichting Leergeld Amsterdam kan u financieel steunen (vangnet) of doorverwijzen naar een andere organisatie. Wilt u bijvoorbeeld taallessen, hulp bij het gebruik van een computer, bij budgetbeheer of de administratie? Dan kunnen wij u namen en adressen geven van organisaties bij u in de buurt (wegwijzer).

Stichting Leergeld Amsterdam kan u financieel steunen (vangnet) of doorverwijzen naar een andere organisatie. Wilt u bijvoorbeeld taallessen, hulp bij het gebruik van een computer, bij budgetbeheer of de administratie? Dan kunnen wij u namen en adressen geven van organisaties bij u in de buurt (wegwijzer).

Ondersteuning (vangnet) voor wat?

Wanneer kunt u bij Leergeld om ondersteuning van kosten vragen? Ondersteuning bij hoge kosten om ‘mee te kunnen doen’ bieden wij bij kosten voor school, of zaken die met school te maken hebben. Een fiets om naar school te gaan of een bed voor een goede nachtrust kan nodig zijn, maar ook deelname aan sport-, zwem- of cultuurlessen. Aanvragen voor sport of cultuur en zwemles kan Leergeld doorzetten naar het JeugdFondsSport (JFS) en het JongerenCultuurFondsAmsterdam (JCFA). 

Leergeld Amsterdam betaalt altijd in natura. Dat betekent dat Leergeld niet direct geld overmaakt naar het gezin, maar leveranciers betaalt voor bijlessen die ze leveren of producten zoals een fiets of een laptop.

Leergeld Amsterdam biedt ondersteuning tot een maximum bedrag aan kosten voor o.a. schoolreizen, schoolbenodigdheden, schoolactiviteten die niet betaald worden uit de vrijwillige ouderbijdragen, TSO, huiswerkbegeleiding (alleen wanneer de school deze ondersteuning aanbeveelt), bijles (alleen wanneer de school deze aanbeveelt), extra ondersteuning bij dyslexie of dyscalculie. Daarnaast kan Leergeld zorgen voor een fiets om mee naar school te gaan, OV-vergoeding als een fiets niet gebruikt kan worden vanwege handicap of stoornis, een bed voor een goede nachtrust of een laptop om huiswerk op te maken.

Ondersteuning voor wie?

Leergeld is er voor kinderen in de schoolgaande leeftijd (4-18 jaar) uit gezinnen met een krappe beurs, die wonen in de stadsdelen Noord, Oost, Zuid-Oost en Nieuw-West. Kinderen die wonen in de stadsdelen West, Zuid en Centrum kunnen voor dezelfde zaken terecht bij de stichting SINA.

Gezinnen kunnen een krappe beurs hebben, omdat men moet leven van een kleine uitkering. Maar ook zzp’ers, kleine ondernemers, gezinnen die te maken hebben met hoge zorgkosten, schulden of een armoedeval kunnen voor ondersteuning door Leergeld in aanmerking komen.

Leergeld kan voor gezinnen het besteedbaar inkomen toetsen. Maar ook een stadspas of inkomensverklaring van een intermediair kunnen voldoen.

De weg wijzen

Met de financiele steun van Leergeld is uw kind voor even uit de brand en is de meest acute nood voor uw kind gelenigd. Vaak spelen er echter meerdere problemen. Zo kunt u moeite hebben met de taal of met computers waardoor u niet de informatie kunt vinden die nodig is om u met uw financiele problemen te helpen. U kunt moeite hebben met overzicht houden waardoor administratie lastig is. U kunt een kind hebben met een handicap waarvoor extra ondersteuning nodig is. Leergeld kan u niet helpen in het wegnemen van deze problemen. Leergeld kan u wel helpen de weg te vinden naar instanties, organisaties en hulpverleners die dat wél kunnen.

beheerWat kan Leergeld doen?