Wat kan Leergeld voor uw gezin doen?

Stichting Leergeld Amsterdam kan u financieel steunen of zorgen dat u de juiste ondersteuning krijgt. Wilt u bijvoorbeeld taallessen, hulp bij het gebruik van een computer, bij budgetbeheer of de administratie? Dan kunnen wij u namen en adressen geven van organisaties bij u in de buurt.

Welke ondersteuning kunt u vragen?

Bij Leergeld Amsterdam kunt u middelen die met school te maken hebben voor uw kinderen (4-18 jaar) aanvragen.

We bieden ondersteuning voor o.a. schoolreizen, schoolbenodigdheden, schoolactiviteiten die niet betaald worden uit de vrijwillige ouderbijdragen, TSO, huiswerkbegeleiding en bijles (als de school deze ondersteuning aanbeveelt), extra ondersteuning bij dyslexie of dyscalculie.

We kunnen zorgen voor een fiets om mee naar school te gaan, OV-vergoeding als een fiets niet gebruikt kan worden vanwege handicap of stoornis of een laptop om huiswerk op te maken.

Wil uw kind (eren) graag sporten, zwemles of op muziek- of theaterles, is een bed nodig voor en goede nachtrust of een bureau en kunt u dat niet betalen dan helpen we u de juiste weg te vinden. We werken nauw samen met onze partners SINA, het Jeugdfonds Sport en cultuur en het Jongeren Cultuur Fonds Amsterdam. 

Leergeld Amsterdam betaalt altijd in natura. Dat betekent dat Leergeld niet geld, maar leveranciers betaalt voor bijlessen of producten zoals een fiets of een laptop.

Ondersteuning voor wie?

Leergeld is er voor kinderen in de schoolgaande leeftijd (4-18 jaar) uit gezinnen met een krappe beurs, die wonen in Amsterdam.

Gezinnen kunnen een krappe beurs hebben, omdat men moet leven van een kleine uitkering. Maar ook zzp’ers, kleine ondernemers, gezinnen die te maken hebben met hoge zorgkosten, schulden of een armoedeval kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen.

De weg wijzen

Met de financiele steun van Leergeld is uw kind voor even uit de brand en is de meest acute nood voor uw kind gelenigd. Vaak spelen er echter meerdere problemen. Zo kunt u moeite hebben met de taal of met computers waardoor u niet de informatie kunt vinden die nodig is om u met uw financiele problemen te helpen. U kunt moeite hebben met overzicht houden waardoor administratie lastig is. U kunt een kind hebben met een handicap waarvoor extra ondersteuning nodig is. Leergeld kan u niet helpen in het wegnemen van deze problemen. Leergeld kan u wel helpen de weg te vinden naar instanties, organisaties en hulpverleners die dat wél kunnen.

beheerWat kan Leergeld voor uw gezin doen?