In deze Corona-crisis is uw donatie zeer welkom. Zo kunnen wij kinderen helpen, zodat ook zij thuis onderwijs kunnen volgen en geen achterstanden oplopen.

NAAR DE DONATIEPAGINA

Hoe kunnen we je helpen?

Ik heb hulp nodig

Ik wil vrijwilliger worden

Alle kinderen mogen meedoen, want samen spelen is leuker

In Amsterdam doet 1 op de 4 kinderen niet mee aan activiteiten die voor hun leeftijdgenoten heel normaal zijn. Schoolreis? Schoolfeest? Zwemles? Sportwedstrijd? Muziekles? Zij moeten toekijken, want daarvoor is thuis geen geld. Leergeld Amsterdam is tegen deze sociale uitsluiting en wil deze kinderen helpen. Kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen van ons de kans om mee te doen aan een activiteit op school of daarbuiten. 

Gebrek aan geld zorgt ook voor kansenongelijkheid. Een laptop nodig om de lessen te kunnen volgen of je huiswerk te kunnen maken, bijlessen, een examentraining, huiswerkbegeleiding zijn niet toegankelijk voor kinderen uit minima-gezinnen. Dat kan toch niet waar zijn! Leergeld vindt dat gebrek aan geld geen reden mag zijn voor minder ontwikkelings- of scholingskansen. Leergeld helpt bij de bekostiging van bijlessen, bijspijkercursussen of een laptop. Leergeld streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen.

Waar gaat het dan om?
Het gaat om de bijdrage aan een schoolreis bijvoorbeeld. Om bijles of huiswerkbegeleiding. Er kan ook een (tweedehands) fiets nodig zijn om naar school te gaan of een rekenmachine voor de wiskundeles. We kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat een kind muzieklessen krijgt, of lid wordt van een sportclub. Allemaal heel normale zaken dus, die ieder kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling!

Hoe werkt het?
Ouders met een laag besteedbaar inkomen kunnen zich aanmelden via het formulier op deze website. Als het u niet lukt om zelf het aanmeldformulier in te vullen dan kunt hiervoor iemand vragen u hiermee te helpen (bv een goede vriend of een zorgcoördinator op school, een ouder kind adviseur, een maatschappelijk werker).

Leergeld zoekt laptops. Digitaal onderwijs dreigt de verschillen in kansen te vergroten

Het is nog steeds crisis-tijd. De scholen zijn weliswaar weer (deels) open, maar moeten naast ook online lesgeven nog vaak de deuren gesloten houden voor leerlingen als er sprake is van een besmetting in de klas of de leerkracht in quarantaine moet. Digitaal onderwijs is de enige mogelijkheid om bij de les te blijven. Een computer of laptop is een noodzakelijkheid. Vele kinderen hebben echter geen laptop. Zij kunnen in het onderwijs nu niet meedoen en dreigen achter te lopen op hun leeftijdgenoten. Leergeld Amsterdam voert daarom actie om kinderen uit gezinnen met een krappe beurs van laptops te voorzien.

Wij geven alleen een laptop als een gezin deze niet zelf kan kopen of niet in aanmerking komt voor een laptop van de gemeente of de school.

Tot nu toe hebben we aan ruim 700 aanvragen gehoor kunnen geven. Leergeld heeft refurbished laptops verstrekt aan basisschoolleerlingen en nieuwe aan middelbare scholieren. De vraag naar laptops is echter vele malen groter. De refurbished laptops zijn op en de bodem van het budget voor nieuwe laptops is in zicht. Daarom zijn we op zoek naar refurbished laptops voor basisschoolleerlingen en financiële middelen om nieuwe laptops te kunnen kopen voor middelbare scholieren.

Heeft u nog goeie werkeloze laptop liggen? Breng ze graag langs. U kunt ook geld storten zodat wij nieuwe laptops kunnen kopen. Direct op NL36 RABO 0315 1428 04 t.n.v. Leergeld Amsterdam o.v.v. Corona-laptops of door op de ‘laptop-doneerknop’ te drukken op de pagina ‘doneren‘ op deze website.

Nieuws

beheerHome