Wij kunnen kinderen helpen met de steun van onze donateurs.

Uw donatie is zeer welkom. Zo kunnen wij kinderen helpen om hun talenten te ontwikkelen: door thuisonderwijs te volgen en geen achterstanden op te lopen.

WILT U OOK DONEREN?

Hoe kunnen we je helpen?

Ik heb hulp nodig

Ik wil vrijwilliger worden

Leidinggevende 28-32 uur

Voor een ontzettend interessante en inspirerende baan in Amsterdam. Als leidinggevende bij Leergeld Amsterdam & omstreken, in een fijn team zoeken we een hoogvlieger voor minimaal 28 tot 32 uur per week.

Heb jij een geweldig netwerk in het sociale domein van ‘groter’ Amsterdam? Ken je de taal van de fondsen en de donateurs? Kan je goed met mensen omgaan? Weet je van wanten en ga je doelgericht en oplossingsgericht te werk? Weet jij een goed georganiseerd team verder te inspireren. Heb je daarnaast affiniteit met administratieve processen rond kinderen uit gezinnen met een krappe beurs? Dan kun jij je talenten inzetten door bij ons, voor hen het verschil maken in een Amsterdam waarin alle kinderen de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Je geeft leiding aan een zelf organiserend team van beroepskrachten (5 fte) en ruim tien betrokken vrijwilligers. Als eindverantwoordelijke onder mandaat van het Stichtingsbestuur draag je zorg voor de dagelijkse leiding, het behalen van de doelen en de financiële dekking die daarvoor nodig is.

Je ontvangt CAO Welzijn schaal 10 met uitloop naar 11 bij aantoonbare kennis en kunde.

Meer weten? leergeldamsterdam.nl/actief-worden/

Reageer voor 15 mei 2022 ja@leergeldamsterdam.nl

Meer weten? Download hier de vacature

Graag uiterlijk 18 maart 2022 reageren.

Alle kinderen mogen meedoen, want samen spelen is leuker

In Amsterdam doet 1 op de 4 kinderen niet mee aan activiteiten die voor hun leeftijdgenoten heel normaal zijn. Schoolreis? Schoolfeest? Zwemles? Sportwedstrijd? Muziekles? Zij moeten toekijken, want daarvoor is thuis geen geld. Leergeld Amsterdam is tegen deze sociale uitsluiting en wil deze kinderen helpen. Kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen van ons de kans om mee te doen aan een activiteit op school of daarbuiten. 

Gebrek aan geld zorgt ook voor kansenongelijkheid. Een laptop nodig om de lessen te kunnen volgen of je huiswerk te kunnen maken, bijlessen, een examentraining, huiswerkbegeleiding zijn niet toegankelijk voor kinderen uit minima-gezinnen. Dat kan toch niet waar zijn! Leergeld vindt dat gebrek aan geld geen reden mag zijn voor minder ontwikkelings- of scholingskansen. Leergeld helpt bij de bekostiging van bijlessen, bijspijkercursussen of een laptop. Leergeld streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen.

Waar gaat het dan om?
Het gaat om de bijdrage aan een schoolreis bijvoorbeeld. Om bijles of huiswerkbegeleiding. Er kan ook een fiets nodig zijn om naar school te gaan of een rekenmachine voor de wiskundeles. We kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat een kind muzieklessen krijgt, of lid wordt van een sportclub. Allemaal heel normale zaken dus, die ieder kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling!

Hoe werkt het?
Ouders met een laag besteedbaar inkomen kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier. Als het u niet lukt om zelf het formulier in te vullen dan kunt hiervoor iemand vragen u hiermee te helpen (bv een goede vriend of een zorgcoördinator op school, een ouder kind adviseur, een maatschappelijk werker).

Nieuws

beheerHome