Hoe kunnen we je helpen?

Ik heb hulp nodig

Ik wil vrijwilliger worden

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

In Amsterdam doet 1 op de 4 kinderen niet mee aan activiteiten die voor hun leeftijdgenoten heel normaal zijn. Schoolreis? Bijles? Zwemles? Sportwedstrijd? Muziekles? Zij moeten toekijken, want daarvoor is thuis geen geld. Leergeld Amsterdam is tegen deze sociale uitsluiting en wil deze kinderen helpen. Kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen van ons de kans om mee te doen aan een activiteit op school of daarbuiten.

Waar gaat het dan om?
Het gaat om de bijdrage aan een schoolreis bijvoorbeeld. Om bijles of huiswerkbegeleiding. Er kan ook een (tweedehands) fiets nodig zijn om naar school te gaan of een rekenmachine voor de wiskundeles. We kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat een kind muzieklessen krijgt, of lid wordt van een sportclub. Allemaal heel normale zaken dus, die ieder kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling!

Hoe werkt het?
Ouders met een laag besteedbaar inkomen kunnen zich aanmelden via het formulier op deze website. Gezinnen met een stadspas hebben hiervoor een intermediair nodig (bv een zorgcoördinator op school, een medewerker van het OKT, een maatschappelijk werker. Gezinnen zonder stadspas kunnen zich zelf aanmelden via het formulier op deze website of langskomen op een van de Leergeld-spreekuren in de wijk.

Corona laptops
Digitaal onderwijs vervangt komende weken de dichte scholen. Helaas hebben gezinnen met een smalle beurs daarvoor vaak niet het geld. Leergeld Amsterdam wil dan bij kunnen springen. Daarvoor treffen we twee maatregelen:
1. Een simpelere regeling om een laptop aan te vragen, wel het liefst via een intermediair, zoals school. De bestaande voorwaarden, zoals aantoonbaar laag inkomen en niet kunnen uitkomen met de gemeenteregeling ‘PakjeKans’ blijven van kracht. Kijk op de aanmeldpagina ‘Ondersteuning nodig’ op deze website.
2. Om over genoeg laptops te beschikken vragen we bedrijven, die hun laptops vernieuwen, om Leergeld hun oude refurbished laptops te doneren. Ga naar de pagina ‘doneren’ op deze website.

Nieuws

beheerHome