In deze Corona-crisis is uw donatie zeer welkom. Zo kunnen wij kinderen helpen, zodat ook zij thuis onderwijs kunnen volgen en geen achterstanden oplopen.

NAAR DE DONATIEPAGINA

Hoe kunnen we je helpen?

Ik heb hulp nodig

Ik wil vrijwilliger worden

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

In Amsterdam doet 1 op de 4 kinderen niet mee aan activiteiten die voor hun leeftijdgenoten heel normaal zijn. Schoolreis? Bijles? Zwemles? Sportwedstrijd? Muziekles? Zij moeten toekijken, want daarvoor is thuis geen geld. Leergeld Amsterdam is tegen deze sociale uitsluiting en wil deze kinderen helpen. Kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen van ons de kans om mee te doen aan een activiteit op school of daarbuiten.

Waar gaat het dan om?
Het gaat om de bijdrage aan een schoolreis bijvoorbeeld. Om bijles of huiswerkbegeleiding. Er kan ook een (tweedehands) fiets nodig zijn om naar school te gaan of een rekenmachine voor de wiskundeles. We kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat een kind muzieklessen krijgt, of lid wordt van een sportclub. Allemaal heel normale zaken dus, die ieder kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling!

Hoe werkt het?
Ouders met een laag besteedbaar inkomen kunnen zich aanmelden via het formulier op deze website. Gezinnen met een stadspas hebben hiervoor een intermediair nodig (bv een zorgcoördinator op school, een medewerker van het OKT, een maatschappelijk werker. Gezinnen zonder stadspas kunnen zich zelf aanmelden via het formulier op deze website of langskomen op een van de Leergeld-spreekuren in de wijk.

Leergeld zoekt laptops. Digitaal onderwijs dreigt de verschillen in kansen te vergroten

Het is crisis-tijd. Scholen zijn dicht. Digitaal onderwijs is nu de enige mogelijkheid om bij de les te blijven. Een computer of laptop is een noodzakelijkheid. Vele kinderen hebben echter geen laptop. Zij kunnen in het onderwijs nu niet meedoen en dreigen achter te lopen op hun leeftijdgenoten. Leergeld Amsterdam voert daarom actie om kinderen uit gezinnen met een krappe beurs van laptops te voorzien.

Leergeld is daarbij vangnet. Wij geven alleen een laptop als een gezin deze niet zelf kan kopen of niet in aanmerking komt voor een laptop van de gemeente of de school.

Tot nu toe hebben we aan zo’n 500 aanvragen gehoor kunnen geven. Leergeld heeft refurbished laptops verstrekt aan basisschoolleerlingen en nieuwe aan middelbare scholieren. De vraag naar laptops is echter vele malen groter. De refurbished laptops zijn op en de bodem van het budget voor nieuwe laptops is in zicht. Daarom zijn we op zoek naar refurbished laptops voor basisschoolleerlingen en financiële middelen om nieuwe laptops te kunnen kopen voor middelbare scholieren.

Heeft u nog goeie werkeloze windows laptops liggen? Bericht ons en we komen ze ophalen. U kunt ook geld storten zodat wij nieuwe laptops kunnen kopen. Direct op NL36 RABO 0315 1428 04 t.n.v. Leergeld Amsterdam o.v.v. Corona-laptops of door op de ‘laptop-doneerknop’ te drukken op de pagina ‘doneren‘ op deze website.

Nieuws

beheerHome