Hoe kunnen we je helpen?

Ik heb hulp nodig

Ik wil vrijwilliger worden

Wij kunnen kinderen alleen helpen door de steun van onze donateurs.

 

Uw donatie is zeer welkom. Zo kunnen wij kinderen helpen, zodat ook zij thuis onderwijs kunnen volgen en geen achterstanden oplopen.

DONEERT U OOK MEE?!

Alle kinderen mogen meedoen, want samen spelen is leuker

In Amsterdam doet 1 op de 4 kinderen niet mee aan activiteiten die voor hun leeftijdgenoten heel normaal zijn. Schoolreis? Schoolfeest? Zwemles? Sportwedstrijd? Muziekles? Zij moeten toekijken, want daarvoor is thuis geen geld. Leergeld Amsterdam is tegen deze sociale uitsluiting en wil deze kinderen helpen. Kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen van ons de kans om mee te doen aan een activiteit op school of daarbuiten. 

Gebrek aan geld zorgt ook voor kansenongelijkheid. Een laptop nodig om de lessen te kunnen volgen of je huiswerk te kunnen maken, bijlessen, een examentraining, huiswerkbegeleiding zijn niet toegankelijk voor kinderen uit minima-gezinnen. Dat kan toch niet waar zijn! Leergeld vindt dat gebrek aan geld geen reden mag zijn voor minder ontwikkelings- of scholingskansen. Leergeld helpt bij de bekostiging van bijlessen, bijspijkercursussen of een laptop. Leergeld streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen.

Waar gaat het dan om?
Het gaat om de bijdrage aan een schoolreis bijvoorbeeld. Om bijles of huiswerkbegeleiding. Er kan ook een (tweedehands) fiets nodig zijn om naar school te gaan of een rekenmachine voor de wiskundeles. We kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat een kind muzieklessen krijgt, of lid wordt van een sportclub. Allemaal heel normale zaken dus, die ieder kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling!

Hoe werkt het?
Ouders met een laag besteedbaar inkomen kunnen zich aanmelden via het formulier op deze website. Als het u niet lukt om zelf het aanmeldformulier in te vullen dan kunt hiervoor iemand vragen u hiermee te helpen (bv een goede vriend of een zorgcoördinator op school, een ouder kind adviseur, een maatschappelijk werker).

Nieuws

beheerHome