Doneren

Leergeld ondersteunt kinderen van gezinnen met erg laag inkomen met geld voor een schoolreis of ouderbijdrage, bijlessen, laptop of fiets om naar school te gaan. We zijn blij met elke bijdrage om kinderen te kunnen voorzien van noodzakelijke schoolspullen. Als u wilt bijdragen kunt u dat hier doen.

Leergeld Amsterdam heeft een ANBI-status.

Help Leergeld helpen!

We krijgen meestal meer aanvragen dan er budget is. Uw steun is dan ook meer dan welkom! We gebruiken de donaties om de noodzakelijke middelen te kopen voor de kinderen en om de ondersteuning van hen door vrijwilligers mogelijk te maken.

Fondsen financieren een deel van de beschikbaar gestelde fietsen, de bijlessen, laptops.

Ook om de vrijwilligers die de gezinnen ondersteunen mogelijk te maken. Zij krijgen een vergoeding voor de onkosten en krijgen scholing aangeboden.
Gemeente Amsterdam dekt grotendeels de organisatiekosten.

Doneer voor een laptop

Samen kunnen we thuisonderwijs voor elk kind mogelijk maken!

Waarom een laptop-actie?
Nederland is massaal op digitaal onderwijs over gegaan. Heel veel kinderen hebben geen laptop om mee te kunnen doen aan de les. Op school zijn er ook niet genoeg laptops voor alle kinderen die er een nodig hebben. Als hun ouders ze niet kunnen betalen, er geen andere mogelijkheid is om aan een laptop te komen, dan springt Leergeld bij. Help mee en doneer voor een laptop!

beheerDoneer