Alle kinderen de mogelijkheid om mee te doen

In Amsterdam kunnen 1 op de 4 kinderen niet mee doen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenoten heel normaal zijn. Bijles? Zwemles? Sportwedstrijd? Muziekles? Zij moeten toekijken, want daarvoor is thuis geen geld. Leergeld Amsterdam is tegen deze sociale uitsluiting en wil deze kinderen helpen. Kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen van ons de kans om mee te doen aan een activiteit op school of daarbuiten.

Over Leergeld

Leergeld is een Stichting zonder winstoogmerk. Bij ons zijn veel mensen vrijwillig actief. Het mooie van hen is dat ze graag iets voor een ander doen. Zo brengen wij gezinnen met vragen met hen in contact.

We weten uit ervaring dat een vast en laagdrempelig aanspreekpersoon werkt. Na aanmelding neemt een collega van Leergeld contact op met het gezin. Onze medewerkers hebben een invoelend vermogen, weten de weg in het sociale domein en natuurlijk gaan ze zorgvuldig met vertrouwelijke informatie om. Zij zijn meestal afkomstig uit de doelgroep of hebben er affiniteit mee.

Leergeld is er voor kinderen, die hulp nodig hebben bij het betalen van kosten voor leermiddelen en schoolse zaken.

We werken in SAM020 verband nauw samen met de fondsen voor Sport en Cultuur. Voor huisraad kunnen kinderen in Amsterdam terecht bij de stichting Samen is niet alleen (SINA).

De stichting Leergeld Amsterdam werd op 4 november 2016 opgericht. Leergeld Amsterdam is lid van Leergeld Nederland. In Nederland zijn meer dan 110 stichtingen Leergeld, met circa 2.000 vrijwilligers werkzaam in bijna alle Nederlandse gemeenten.

Zoals bij bijna elke Leergeld stichting worden de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd door ons team van enthousiaste collega’s vrijwilligers en beroepskrachen. Ook hebben we een betrokken bestuur.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Leergeld Amsterdam bestaat uit zeven leden:

 1. D.Jansen, voorzitter
 2. C. Dresen, vice voorzitter
 3. P. Schings, penningmeester
 4. P. Utlu
 5. M. Verbeet
 6. B. Bock
 7. J. Haeck
 8. F. de Graaff

De werkzaamheden staan beschreven in het bestuursreglement. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (Statuten art. 4.7).

Comité van Aanbeveling

Leergeld Amsterdam wordt gesteund door een bevlogen Comité van Aanbeveling:

 1. Roeland van Geuns, lector armoede interventies Hogeschool van Amsterdam
 2. Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Maastricht en oprichter van het Centrum Brein & Leren
 3. Ariëlle de Ruijter, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen
 4. Arjan Vliegenthart, directeur NIBUD
 5. Richard Korver, advocaat
 6. H. van Bezooijen, directeur Protestantse Diaconie Amsterdam
 7. Wanda de Kanter, longarts aan het AVL en activist tegen de tabaksindustrie
 8. Lieke Thesingh, voorzitter Breed Bestuurlijk Overleg (BBO)
 9. Sandra Newalsing, adviseur VO

De Organisatie Leergeld

De organisatie wordt gevormd door vrijwilligers en beroepskrachten. Samen trekken zij de kar en verdelen de werkzaamheden naar de interesses en kwaliteiten.

 • Gemiddeld zijn er zo’n 10 vrijwilligers actief en zo’n 7 beroepskrachten.
 • De vrijwilligers werken in teams samen met een beroepskracht. Samen voeren zij verschillende taken uit zoals telefonische gesprekken met de gezinnen of spreekuren op locaties.
 • Ook bezoeken we contactpersonen van bijvoorbeeld ongedocumenteerden of werkende armen. Om zo mensen en kinderen te bereiken die de weg zelf niet goed weten te vinden naar Leergeld.
 • Geven presentaties over ons werk en de doelgroep.
 • De collega’s weten onderling goed wat hun te doen staat. Ondersteunen elkaar en ontwikkelen samen de praktijk.
 • Een senior collega is voor hen bij vragen beschikbaar.
 • Waar nodig springt het bestuur op verzoek bij.

Privacyreglement

Om u goed te kunnen helpen, hebben we gegevens van u nodig. Naast uw naam, adres en contactgegevens, naam van uw kind(eren) en hun geboortedatum hebben we ook informatie over uw inkomen nodig. Al deze informatie hebben we nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen. Sommige gegevens delen we met samenwerkingspartners zodat zij ook hun diensten ten goede kunnen laten komen aan uw kind(eren).
Wij behandelen uw gegevens met grote zorgvuldigheid volgens ons Privacyreglement.

Meer weten?

Als u meer wil weten over Leergeld Amsterdam vindt u hier links naar verschillende documenten. Het betreft jaarverslagen, het onderzoek van de HvA naar werkzame bestanddelen van Leergeld Amsterdam en beschrijvingen van projecten:

beheerOver ons