Alle kinderen de mogelijkheid om mee te doen

In Amsterdam kunnen 1 op de 4 kinderen niet mee doen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenoten heel normaal zijn. Schoolreis? Bijles? Zwemles? Sportwedstrijd? Muziekles? Zij moeten toekijken, want daarvoor is thuis geen geld. Leergeld Amsterdam is tegen deze sociale uitsluiting en wil deze kinderen helpen. Kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen van ons de kans om mee te doen aan een activiteit op school of daarbuiten.

Over Leergeld Amsterdam

Leergeld Amsterdam is een Stichting zonder winstoogmerk. Bij ons zijn veel vrijwilligers actief. Het mooie aan Amsterdammers is dat ze graag iets voor elkaar doen. Zo brengen wij gezinnen met vragen met hen in contact.

Een vast en laagdrempelig aanspreekpersoon werkt. Na aanmelding nemen medewerkers van Leergeld contact op met het gezin. Zo nodig komt een vrijwilliger bij het gezin thuis om over de leefsituatie te praten en mee te denken over mogelijke oplossingen. Op deze manier is het mogelijk maatwerk te bieden. Wij stellen hoge eisen aan deze vrijwillige huisbezoekers. Ze moeten een invoelend vermogen hebben en zelfstandig kunnen werken. Natuurlijk gaan ze zorgvuldig met vertrouwelijke informatie om. Veel vrijwilligers zijn afkomstig uit de doelgroep of hebben er affiniteit mee.

Leergeld Amsterdam is er voor kinderen in Amsterdam, die hulp nodig hebben bij het betalen van kosten voor leermiddelen en schoolse zaken.

Voor huisraad kunnen kinderen in Amsterdam terecht bij de stichting Samen is niet alleen (SINA).

De stichting Leergeld Amsterdam werd op 4 november 2016 opgericht. Leergeld Amsterdam is lid van Leergeld Nederland. In Nederland zijn meer dan 100 stichtingen Leergeld, met circa 2000 vrijwilligers werkzaam in meer dan 250 gemeenten.

Zoals bij bijna elke Leergeld stichting worden de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd door ons team van enthousiaste vrijwilligers en beroepskrachten. Ook hebben we een betrokken bestuur.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Leergeld Amsterdam bestaat uit zeven leden:

 1. D.Jansen, voorzitter
 2. C. Dresen, vice voorzitter
 3. P. Schings, penningmeester
 4. P. Utlu
 5. M. Verbeet
 6. B. Bock
 7. J. Haeck

De werkzaamheden staan beschreven in het bestuursreglement. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (Statuten art. 4.7).

Comité van Aanbeveling

Leergeld Amsterdam wordt gesteund door een Comité van Aanbeveling. Dit Comité wordt gevormd door:

 1. Roeland van Geuns, lector armoede interventies Hogeschool van Amsterdam
 2. Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Maastricht en oprichter van het Centrum Brein & Leren
 3. Ariëlle de Ruijter, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen
 4. Arjan Vliegenthart, directeur NIBUD
 5. Richard Korver, advocaat
 6. Paul van Oosten, algemeen secretaris Protestantse Diaconie Amsterdam
 7. Wanda de Kanter, longarts aan het AVL en activist tegen de tabaksindustrie
 8. Lieke Thesingh, voorzitter Breed Bestuurlijk Overleg (BBO)
 9. Sandra Newalsing, senior adviseur BMC Advies

De Organisatie Leergeld

De organisatie van Leergeld Amsterdam wordt gevormd door vrijwilligers en beroepskrachten. Samen trekken zij de kar en verdelen de werkzaamheden naar de interesses en kwaliteiten.

 • Gemiddeld zijn er zo’n 40 vrijwilligers actief en zo’n 5 fte part-time beroepskrachten.
 • De vrijwilligers werken in teams samen met een beroepskracht.
 • Samen voeren zij verschillende taken uit zoals telefonische gesprekken met de gezinnen, huisbezoek of spreekuren op locaties.
 • Ook bezoeken we contactpersonen van bijvoorbeeld ongedocumenteerden of werkende armen. Om zo mensen en kinderen te bereiken die de weg zelf niet goed weten te vinden naar Leergeld.
 • Geven presentaties over ons werk en de doelgroep.
 • De collega’s weten onderling goed wat hun te doen staat. Ondersteunen elkaar en ontwikkelen samen de praktijk.
 • Een senior collega is voor hen bij vragen beschikbaar.
 • Waar nodig springt het bestuur op verzoek bij.

Privacyreglement

Om u goed te kunnen helpen, hebben we gegevens van u nodig. Naast uw naam, adres en contactgegevens, naam van uw kind(eren) en hun geboortedatum hebben we ook informatie over uw inkomen nodig. Al deze informatie hebben we nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen. Sommige gegevens delen we met samenwerkingspartners zodat zij ook hun diensten ten goede kunnen laten komen aan uw kind(eren).
Wij behandelen uw gegevens met grote zorgvuldigheid volgens ons Privacyreglement.

Meer weten?

Als u meer wil weten over Leergeld Amsterdam vindt u hier links naar verschillende documenten. Het betreft jaarverslagen, het onderzoek van de HvA naar werkzame bestanddelen van Leergeld Amsterdam en beschrijvingen van projecten:

beheerOver Leergeld Amsterdam