Partners

Leergeld Amsterdam werkt graag samen met andere organisaties, onze partners. Veel ouders kennen de weg niet in hulpverleningsland. Maatschappelijk werkers, medewerkers van de Sociale Dienst, Ouder en Kind Teams, (jeugd)hulpverleners en medewerkers van scholen kunnen hen helpen.

Leergeld Amsterdam werkt ook samen met organisaties die al bij de gezinnen thuiskomen, bijvoorbeeld vanwege taalles, zorgverlening of vanuit de kerk. Ook instanties die werken voor sociale minima, zoals de Voedselbank en vluchtelingenorganisaties kunnen naar ons verwijzen en gezinnen aanmelden. Leergeld Amsterdam werkt daarnaast nauw samen met het Jeugdfondssport, het Jongerencultuurfonds en de stichting Samen Is Niet Alleen (SINA). Ā Natuurlijk willen we ook donateurs en fondsen noemen, die ons werk mogelijk maken en bedrijven die het ons mogelijk maken kinderen te voorzien van zaken als een laptop of fiets.

Fondsen en instanties die ons werk mogelijk maken met een financiƫle bijdrage zijn:

Gemeente Amsterdam

Ministerie SZW

Kinderhulp

RCOAK

Rikistichting

Fundatie van den Santheuvel

Haella stichting

Stichting Janivo

Armoedefonds

Oranjefonds

Hulp na Onderzoek

Kansfonds

Diverse Rotary-clubs in Amsterdam

Rotarkids

Rabobank Foundation

Eekhoornfonds

Maagdenhuis

Quiet-fonds

Ars Donandi

Prologis

Bedrijven die producten leveren

Fietspadje

Van Speijk Tweewielers

Recycle

Cornelis Tweewielers

BCC

Leen Bakker

Bijlesacademie

Bueno Telecom

Bedrijven die ons steunen in natura

Smurfit Kappa

ABN AMRO

SIVON

Partners voor Jeugd

Essense

Indeed

Dynamo

Toptaal

Hollands Lof

Overige organisaties met wie we samenwerken

Blik op Talent

Studiezalen

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen

Intermediairs zoals Scholen, Maatschappelijk Werk-instellingen, OKT’s, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, klantmanagers, Blijfgroep, HVO-Querido, kerken en zelforganisaties

Stichting Jarige Job

Jeugd Fonds Sport (JFS)

Jongeren Cultuur Fonds Amsterdam (JCFA)

Stichting Samen Is Niet Alleen (SINA)

Leergeld Nederland

ABC (onderwijsondersteuning)

Maatjesprojecten van o.a. Amsterdams Buurvrouwen Contact, School ’s Cool, Regenboog, Humanitas, Prisma

Stichting Brandon

Jeugd Educatie Fonds (JEF)

beheerPartners